Aktualności

Dzień Otwarty UJ 2017

Osoby zainteresowane studiowaniem na WBBiB UJ zapraszamy w piątek, 24 marca w godzinach od 9:00 do 15:00 do odwiedzenia naszego wydziałowego stoiska w Sali Wystawowej w Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33, Kraków). O programach studiów, zajęciach, możliwościach pracy w laboratorium i atmosferze panującej na Wydziale opowiadać będą studenci kierunków Biochemia, Biofizyka oraz Biotechnologia.
Do końca marca magistrantki, doktorantki oraz habilitantki prowadzące badania w obszarze biotechnologii, biologii, fizyki, chemii i medycyny mogą składać wnioski o stypendium L’Oréal. Udział w konkursie to nie tylko szansa na uzyskania wsparcia finansowego ale także doskonały sposób na promocję własnych osiągnięć naukowych.
Dr hab. Justyna Drukała kierująca Bankiem Komórek w Zakładzie Biologii Komórki otrzymała honorową nagrodę zaufania „Złoty OTIS 2017" za badania w dziedzinie inżynierii tkankowej. Statuetką Złotego Otisa otrzymują między innymi osoby i instytucje zaangażowane w promowanie tematyki zdrowotnej, pracę na rzecz pacjentów oraz działalność naukową mającą związek z medycyną.
W ramach działalności finansowanej z dotacji KNOW uruchomiony został konkurs na 8 stanowisk samodzielnego biologa. Do konkursu mogą przystąpić osoby przedłużające wydziałowe studia doktoranckie. Termin składania podań upływa w piątek, 31 marca 2017 r. O przyjęciu decydować będzie dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów.

Najbliższe wydarzenia