Aktualności

Udział „bezkomórkowych” pochodnych z komórek iPSCs w regeneracji tkanek serca

Zespół kierowany przez dr hab. Ewę Zubę-Surmę we współpracy z innymi grupami z WBBiB i MCB oraz z prof. B. Dawnem (Cardiovascular Research Institute, USA), opublikował na łamach prestiżowego czasopisma Circulation Research pracę pt.: „Induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived extracellular vesicles are safer and more effective for cardiac repair than iPSCs”. Wykazana w pracy aktywność funkcjonalna pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs) może stanowić podstawę dla nowych strategii regeneracyjnych mięśnia sercowego.
W roku akademickim 2017/2108 stypendia naukowe im. prof. Jana Zurzyckiego fundowane z dotacji KNOW otrzymywać będzie 44 doktorantów WBBiB. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy. Podpisywanie umów odbywać się będzie w dniach od 7 do 20 listopada, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju 1.01.2.
W ubiegłym miesiącu, zespół z Zakładu Biochemii Ogólnej opublikował na łamach renomowanego czasopisma „Cancer Research" pracę dotyczącą znaczącej roli białka MCPIP1 w rozwoju, wzroście i unaczynieniu jasnokomórkowego raka nerki. Wyniki uzyskane przez grupę dr Katarzyny Miękus wskazują, że jest ono potencjalnym supresorem rozwoju nowotworu.
16 października opublikowane zostały wyniki drugiej parametryzacji przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii utrzymał wiodącą pozycję i po raz kolejny uzyskał kategorię A+ w obszarze Nauk o Życiu. Wśród najlepszych jednostek w swojej dziedzinie znalazły się jeszcze dwa inne wydziały UJ: Wydział Filozoficzny oraz Wydział Matematyki i Informatyki.

Najbliższe wydarzenia