Aktualności

Nasza Biotechnologia 4 raz z rzędu na I miejscu w rankingu „Perspektyw”

12 czerwca Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” opublikowała oficjalne wyniki czwartego Rankingu Kierunków Studiów. Studia z biotechnologii prowadzone na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, podobnie jak we wszystkich minionych edycjach Rankingu, znalazły się na pierwszym miejscu w swojej grupie. Utrzymanie czołowej pozycji przez tak długi okres czasu to niewątpliwy sukces naszego Wydziału.
Zespół prof. Józefa Dulaka otrzymał finansowanie w wysokości 45 tys. euro na badania będące częścią międzynarodowego projektu pn. Heart On Chip based on human-induced pluripotent Stem cell Technology for personalized Medicine (CISTEM). Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum – jedno z 80, które zakwalifikowały się do programu ramowego Horyzont 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions– International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges).
Jedną z laureatek najnowszej edycji konkursu „Najlepsi z Najlepszych” ogłoszonego przez MNiSW została pani Anna Konturek, studentka I roku Biotechnologii Molekularnej pracująca w Zakładzie Biotechnologii Medycznej pod bezpośrednim kierunkiem dr Karoliny Bukowskiej-Strakovej. Konkurs ma na celu rozwój wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach i konkursach.
W lipcu rozstrzygnięty został konkurs na dofinansowanie badań naukowych prowadzonych przez pracowników WBBiB zorganizowany w ramach Programu 35+ (KNOW). W wyniku oceny wystawionej przez trzech recenzentów zewnętrznych finansowanie uzyskało łącznie 13 projektów zgłoszonych przez 8 doktorów i 5 doktorów habilitowanych

Najbliższe wydarzenia