Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HERBATKA PRZY GRONOSTAJOWEJ

„Herbatka przy Gronostajowej" to cykl spotkań naukowych prowadzony wspólnie od 2012 roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i WBBiB UJ. Tematyka spotkań jest zróżnicowana – wśród prelegentów spotkać można zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i medycyny. Wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbywają się tradycyjnie przy ulicy Gronostajowej 7 w ostatnią środę miesiąca.

Tegoroczny harmonogram wykładów

Zapraszamy na kolejną edycję wykładów przy Gronostajowej. W roku akademickim 2017/2018, w semestrze letnim spotkania odbywać się będą o godzinie 14.00, w budynku WBBiB w sali D107 (I piętro).

9 maja 2018
prof. Leslie Dutton, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Tytuł wykładu:„Toward biogenesis of first-principles designed light- and redox- proteins functional in living cells”.

25 kwietnia 2018
prof. dr hab. Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
Tytuł wykładu: „Funkcjonalne biomateriały kompozytowe”.
UWAGA! Z powodu choroby wykład prof. Chłopka nie odbędzie się. W zamian z prelekcją wystąpi prof. Elżbieta Pamuła
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
Tytuł wykładu: „Systemy dostarczania leków oparte na nano- i mikrocząstkach polimerowych do leczenia chorób tkanki kostneje”.

28 marca 2018
prof. dr hab. Tomasz Guzik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Mechanizmy zapalne okołonaczyniowego włóknienia w nadciśnieniu tętniczym”.

21 marca 2018UWAGA! Wykład odbędzie się wyjątkowo o godz. 12.00.
prof. dr hab. Maciej Żylicz, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Tytuł wykładu: „Chemioterapia a ewolucja komórek nowotworowych”.

28 lutego 2018
prof. dr hab. Wiesław Babik, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Natural hybridization and adaptation”.

29 listopada 2017
dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, WBiNoZ, Kraków
Tytuł wykładu: „Mikroskopia in vivo czyli o tym jak zajrzeć do żywej tkanki".

18 października 2017
prof. Andrzej Joachimiak, Midwest Center for Structural Genomics/Structural Biology Center, Argonne National Laboratory oraz Center for Structural Genomics of Infectious Diseases, University of Chicago, USA
Tytuł wykładu: „Structural studies of the contact-dependent growth inhibition systems”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MINIONE EDYCJE WYKŁADÓW

Cykl 2016/2017

31 maja 2017
dr Robert W. Gwadz, profesor wizytujący CMUJ, emerytowany pracownik Laboratory of Malaria and Vector Research w National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH), USA
Tytuł wykładu: „Epidemic Typhus: The Polish connection”.

26 kwietnia 2017
prof. Christoph Neumayer, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu
Tytuł wykładu: „NETOSIS in vascular disorders”.

29 marca 2017
prof. Piotr Widłak, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice
Tytuł wykładu: Molekularne sygnatury raków tarczycy – możliwości współczesnych narzędzi proteomiki klinicznej, w tym obrazowania molekularnego tkanek z pomocą spektrometrii mas.

22 lutego 2017
prof. Andrzej Górski, Akademia Medyczna w Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
Tytuł wykładu: „Teraźniejszość i przyszłość terapii fagowej”.

25 stycznia 2017
prof. Marcin Majka, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, CM UJ, Kraków
Tytuł wykładu: Two faces of transcription factor SNAIL”.

14 grudnia 2016
mgr Szymon Czauderna, Zakład Biotechnologii Medycznej, WBBiB UJ, Kraków
Tytuł wykładu: „Editing DNA methylation in the mammalian genome”.

30 listopada 2016
prof. Marcin Czerwiński, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Wrocław
Tytuł wykładu: „Glikolipidy, tasiemce i toksyny: co je łączy? Syntaza Gb3/CD77: lubieżność i jej skutki”.

26 października 2016
dr Łukasz Huminiecki, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec
Tytuł wykładu: „More is more: a simple metric of promoter architecture predicts the breadth of expression of human genes”.

Cykl 2015/2016

18 maja 2016 r, godz. 16.00
prof. dr hab. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.
Tytuł wykładu: „Nowoczesne terapie przyczynowe udaru niedokrwiennego mózgu".

27 kwietnia 2016 r, godz. 16.00
prof. dr hab. Wojciech Karłowski, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł wykładu: „Biogeneza i funkcja fragmentów tRNA u Arabidopsis thaliana".

30 marca 2016 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
Temat wykładu: „Molekularny mechanizm dysfunkcji komórek beta trzustki w cukrzycy typu 2 a medycyna translacyjna – czyli jak badania podstawowe znajdują zastosowania kliniczne".

24 lutego 2016 r., godz. 16.00
Dr Michał Mikuła, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
Temat wykładu: „Interakcja komponentów szlaku sygnałowego kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK) z chromatyną jądrową".

27 stycznia 2016 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Józef Spałek, Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Kraków
Temat wykładu: „Emergentność jako fundamentalna cecha opisu Przyrody czyli pojawienie się nowych cech jakościowych na następnych etapach złożoności, na konkretnych przykładach z fizyki i biologii".

16 grudnia 2015 r., godz. 16.00
Dr Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Temat wykładu: „Mechanizmy działania strukturo-selektywnych nukleaz zaangażowanych w naprawę DNA".

25 listopada 2015 r., godz. 16.00
Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Temat wykładu: „Rola mitochondriów w utrzymaniu komórkowej homeostazy białek".

28 października  2015 r., godz. 16.00
Dr hab. Joanna Kargul, Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski
Temat wykładu: „Biomimetyczna produkcja paliw słonecznych przy użyciu sztucznego liścia".

27 maja 2015 r., godz. 16.00
Bart Krist, doktorant, Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Temat wykładu:  „Science in the Netherlands and Germany - Science, Money and Structures ...and what about Poland?"

29 kwietnia 2015 r., godz. 16.00
prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Wydział Polonistyki UJ
Temat wykładu: „Kodeks etyki pracownika naukowego - teoria i praktyka (z doświadczeń pracy w Komisji do Spraw Etyki w Nauce)".

25 marca 2015, godz. 16:00
dr hab. Martyna Elas, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Temat wykładu: „Kryminał, zawiść i intrygi naukowe, czyli historia odkrycia tlenu".

28 stycznia 2015, godz. 16:00
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz, Wydział Prawa i Administracji UJ
Temat wykładu: „Prawo autorskie dla nauczycieli akademickich".

17 grudnia 2014, godz. 16:00
Zebranie zamknięte Członków Krakowskiego Oddziału PTBioch – wybory do władz Oddziału

26 listopada 2014, godz. 16.00
prof. dr hab. Marek Sanak,  II Katedra Chorób Wewnętrznych UJ CM im. Prof. Andrzeja Szczeklika, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Temat wykładu: „Oksylipiny – mediatory lipidowe w mechanizmie chorób".

29 października 2014, godz. 16.00
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Warszawa
Temat wykładu: „Niekonwencjonalna miozyna VI w mięśniu poprzecznie prążkowanym i komórkach mogennych: udział w różnicowaniu mioblastów i przypuszczalnie w rozwoju kardiomiopatii".