Konferencje 2017

EJTEMM 2017

Termin, miejsce: 6-8 grudnia 2017, Centrum Konferencyjne UJ w Przegorzałach, Kraków
Temat: „5th European Joint Theoretical/Experimental Meeting on Membranes”
Organizacja: WBBiB UJ, prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula
Strona www: bioinfo.mol.uj.edu.pl/ejtemm2017

 

 

 

 

 

 

EUROBIOTECH 2017

Termin, miejsce: 11-14 września 2017, Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
Temat: „6th Central European Congress of Life Science”
Współorganizacja: WBBiB UJ, prof. dr hab. Jolanta Jura, prof. dr hab. Józef Dulak
www: http://www.eurobiotech.krakow.pl

Workshop

Termin, miejsce: 4-7 lipca 2017, WBBiB UJ, Kraków
Temat:  „Treatment techniques for cyanotoxin removal and control in reservoirs and drinking water”
Organizacja: WBBiB UJ, dr hab. Dariusz Dziga

4D Nucleome – Cell Nucleus in space and time

Termin, miejsce: 14-17 maja 2017, Auditorium Maximum UJ, Kraków
Temat:  „4D Nucleome – Cell Nucleus in space and time”
Organizacja: WBBiB UJ, prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
www: http://www.4dnucleome.confer.uj.edu.pl/

COST Action CM1407

Termin, miejsce: 2-3 marca 2017, WBBiB UJ, Kraków
Temat:  „Challenging organic syntheses inspired by nature  from natural products chemistry to drug discovery”
Organizacja: WBBiB, dr hab. Krzysztof Pyrć
www: http://www.cost.eu/COST_Actions/cmst/CM1407
facebook: https://www.facebook.com/virogenetics/

XLIV Szkoła Zimowa WBBiB

Termin, miejsce: 14-18 lutego 2017, Zakopane
Temat: „No stress – no life"
Organizacja: WBBiB, prof. Andrzej Kozik, dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Konferencje 2016

Xth International Workshop on EPR in Biology and Medicine

Termin, miejsce: 2-6 października 2016, Kraków
Organizacja: WBBiB, dr hab. Martyna Elas

17th European Congress on Biotechnology

Termin, miejsce: 3-6 lipca 2016, Kraków
Współorganizator: WBBiB, prof. Wojciech Strzałka, prof. Józef Dulak

XLIII Szkoła Zimowa WBBiB

Termin, miejsce: 16-20 lutego 2016, Zakopane
Temat: „Biomolecules: from structure to function"
Organizacja: WBBiB, dr hab. Aneta Kasza

Konferencje 2015

Regulatory myeloid cells in health and disease

Termin, miejsce: 14-15 września 2015, Kraków, Auditorium Maximum
Temat: „Regulatory myeloid cells in health and disease"
Organizacja: WBBiB UJ i CMUJ, konsorcjum Mye-EUNITER
Strona www: http://www.mye-euniter.pl/
Adres kontaktowy: joanna.cichy@uj.edu.pl

Perspectives in Medical Biotechnology

Termin, miejsce: 22-23 maja 2015, Kraków
Temat: „Perspectives in Medical Biotechnology"
Organizacja: Polska Akademia Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński
Adres kontaktowy: jozef.dulak@uj.edu.pl
Strona www: http://www.biomed2015.pl/
Plakat: do pobrania

XLII Szkoła Zimowa

Termin, miejsce: 10-14 lutego 2015, Zakopane
Temat: „From genome to proteome"
Organizacja: WBBiB, prof. dr hab. Jolanta Jura

Konferencje 2014

XLI Szkoła Zimowa

Termin, miejsce: 4-9 marca 2014, Ustroń
Temat: „Infections, chronic inflammation and autoimmune diseases"
Organizacja: WBBiB, prof. dr hab. Jan Potempa
Adres kontaktowy: szkola.zimowa.wbbib@uj.edu.pl

Konferencje studenckie 2014

Termin, miejsce: 24-26 maja, Kraków (WBBiB, Gronostajowa 7)
Tematyka: spektroskopia, modelowanie molekularne i bioinformatyka,  mikroskopia, biofizyka medyczna
Organizacja: Klub Studentów Biofizyki „Nobel"
Więcej informacji: strona konferencji

Konferencje 2013

XL Szkoła Zimowa wraz ze Szkołą Polsko-Francuską

Termin, miejsce: 16-21 lutego, Zakopane
Temat: „Contemporary Insights into cancer. Risk, perspectives, expectations"
Organizacja: WBBiB, prof. Krystyna Urbańska

IX International Workshop on EPR in Biology and Medicine

Termin, miejsce: 7-10 października, Kraków 
Temat: EPR in Biology and Medicine
Organizacja: WBBiB (prof. Tadeusz Sarna), Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, and the Medical College of Wisconsin
Więcej informacji: strona konferencji

Konferencje 2012

Konferenecja „50 years of gene therapy: the contribution of Professor Waclaw Szybalski to science and humanity"

Termin, miejsce: 28-29 września, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Organizacja: WBBiB, PAU, Zakład Biotechnologii Medycznej, PTBK
Więcej informacji: strona konferencji

Warsztaty „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia"

Termin, miejsce: 21-22 lutego, WBBiB Kraków
Organizacja: zespół BMZ
Więcej informacji: strona konferencji

XXXIX Szkoła Zimowa WBBiB

Termin, miejsce: 4-8 lutego, Zakopane
Temat: „Współczesne trendy w Biochemii, Biofizyce i Biologii komórki"
Organizacja: WBBiB, prof. Jerzy Kruk
Więcej informacji: strona konferencji

Konferencje studenckie 2012

I Międzynarodowa Konferencja Studentów Biofizyki

Termin, miejsce: 18-20 maja, WBBiB Kraków
Sesje tematyczne: spektroskopia, mikroskopia, modelowanie molekularne i bioinformatyka, biofizyka w terapiach (fizyka medyczna)
Organizacja: Koło Studentów Biofizyki „Nobel"
Więcej informacji: strona konferencji

II Studencka Konferencja Matematyczno-Informatyczno-Biologiczna

Termin, miejsce: 13-15 kwietnia 2012 roku, Wydział Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie, ul. Łojasiewicza 6
Temat: „Liczby-Komputery-Życie" – zagadnienia bioinformatyki oraz zastosowania informatyki i matematyki w naukach biologicznych
Organizacja: Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen", Koło Matematyków Studentów UJ im. prof. Stanisława Zaremby, Koło Studentów Informatyki UJ i Koło Studentów Biofizyki „Nobel".
Więcej informacji: strona konferencji

Konferencje 2011

XXXVIII Szkoła Zimowa WBBiB

Termin, miejsce: 12-16 lutego, Zakopane
Temat: „Cytometria"
Organizacja: WBBiB, prof. Jerzy Dobrucki
Więcej informacji: strona konferencji

Szkoła Polsko-Francuska

Termin, miejsce: 1-2 marca, Kraków (WBBiB, Gronostajowa 7)
"New aspects of drug design and in vivo imaging"
Organizacja: WBBiB, Wydział Chemii UJ, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Uniwersytet w Orleanie
Więcej informacji: strona konferencji 

16th International Symposium on Carotenoids

Termin, miejsce: 17-22 lipca, Kraków
Temat: „16th International Symposium on Carotenoids"
Organizacja: UJ, International Carotenoid Society, Targi w Krakowie
Więcej informacji:  www.carotenoid.pl
 

II Kongres Polskiej Biochemii i Biologii Komórki

Termin, miejsce: 5-9 września, Kraków
Organizacja: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, WBBiB
Więcej informacji: strona konferencji 

EVBO

Termin, miejsce: 21-24 września, Kraków
Temat: „6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine"
Organizacja: European Vascular Bioogy Organisation, WBBiB
Więcej informacji: strona konferencji

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

Termin, miejsce: 30 września - 2 października, Kraków - Przegorzały
Temat: Warsztaty z Bioinformatyki, Walne Zebranie członków PTBI 
Organizacja: Zaklad Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki WBBiB, PTBI
Więcej informacji: strona konferencji

IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH 2011

Termin, miejsce: 12-15 października, Kraków
Temat: "Four Colours of Biotechnology"
Organizacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Polska Federacja Biotechnologii, Komitet Biotechnologiczny PAN, Małopolskie Centrum Biotechnologii, Targi w Krakowie
Więcej informacji: http://eurobiotech.krakow.pl/gb//about-congress.html

Konferencje studenckie 2011

I Studencka Konferencja Matematyczno-Informatyczno-Biologiczna

Termin, miejsce: 18-20 marca, Kraków
Temat: „Liczby-Komputery-Życie", bioinformatyka, modelowanie molekularne, zastosowanie matematyki i informatyki w naukach biologicznych
Organizacja: Koło Matematyków Studentów UJ, Koło Studentów Infromatyki UJ, Koło Studentów Biotechnologii UJ „Mygen"
Więcej informacji: strona konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Studentów Biofizyki

Termin, miejsce: 13-15 maja, Kraków (WBBiB, Gronostajowa 7)
Tematyka: fizyka medyczna, spektroskopia, biofizyka obliczeniowa, obrazowanie
Organizacja: Klub Studentów Biofizyki „Nobel"
Więcej informacji: strona konferencji

XIII Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii / III International Student Conference of Biotechnology

Termin, miejsce: 18-20 listopad, Kraków
Tematyka: Red, white and green biotechnology, bioinformatics
Organizacja: Koło Studentów Biotechnologii „Mygen", Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii
Więcej informacji: strona konferencji