Udział „bezkomórkowych” pochodnych z komórek iPSCs w regeneracji tkanek serca

Przed kilkoma dniami, zespół kierowany przez dr hab. Ewę Zubę-Surmę z Zakładu Biologii Komórki WBBiB, opublikował na łamach prestiżowego czasopisma kardiologicznego Circulation Research pracę pt.: „Induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived extracellular vesicles are safer and more effective for cardiac repair than iPSCs”, która jest efektem współpracy zespołu z grupą prof. Buddhadeba Dawna z Cardiovascular Research Institute (University of Kansas Medical Center, USA). W badaniach brały udział również inne zespoły badawcze z WBBiB oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii. 

W opublikowanych badaniach wykazano aktywność funkcjonalną pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. extracellular vesicles, EVs) uwalnianych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC-EVs), w tym ich wpływ na funkcje oraz potencjał regeneracyjny komórek serca in vitro oraz in vivo, co może stanowić podstawę rozwoju przyszłych, nowych strategii regeneracyjnych mięśnia sercowego. 

Dzięki wielokierunkowej analizie składu molekularnego iPSC-EVs, wykazano obecność szeregu czynników regulujących procesy towarzyszące regeneracji miokardium, w tym m.in. procesy apoptozy, angiogenezy oraz remodelingu tkanek serca.

Praca ta wpisuje się w koncepcję naukową opracowaną przez zespół dr hab. Ewy Zuby-Surmy, (opublikowaną po raz pierwszy w pracy: Stem Cells 2015;33(9):2748-61), wskazującą na możliwość praktycznego wykorzystania właściwości parakrynnych komórek iPSCs w regeneracji tkanek i zastosowania tych komórek, jako źródła "bezkomórkowych" pochodnych, bezpiecznych w terapii uszkodzeń tkankowych in vivo.

Artykuł jest dostępny pod adresem: circres.ahajournals.org/content/early/2017/11/07/CIRCRESAHA.117.311769

Badania, których wyniki właśnie opublikowano, zostały rozpoczęte w ramach projektu TEAM „Bioactive stem cell-derived microvesicles as a novel tool for tissue regeneration” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i są obecnie kontynuowane w kilku projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz z dotacji KNOW. 

Data opublikowania: 17.11.2017
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło