Strategia rozwoju WBBiB na lata 2014-2020

„Strategia Rozwoju WBBiB UJ na lata 2014-2020" to dokument definiujący najważniejsze cele, jakie stoją przed Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w najbliższych latach. Koncepcja rozwoju oraz plan realizacji poszczególnych zadań zostały opracowane przez specjalnie w tym celu powołany Zespół i po konsultacjach z władzami dziekańskimi oraz kierownikami Zakładów i Pracowni zatwierdzone w dniu 25 marca 2014 r. przez Radę Wydziału. Dokument pozostaje w zgodzie z misją i wizją rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego jako całości.

 

Do pobrania: Strategia Rozwoju WBBiB
Zobacz również: Strategia Rozwoju UJ