Aktualności

Konkurs na Studenckie Projekty Badawcze otwarty

Po raz dziewiąty studenci WBBiB UJ mogą się ubiegać o 10 000 zł na realizację własnego pomysłu naukowego. Zgłoszenia do konkursu na Studenckie Projekty Badawcze przyjmowane będą do 24 maja 2018 r. (czwartek) do godziny 15.00. Ustne prezentacje projektów przed Komisją Konkursową zaplanowane zostały na 28 maja.
W dniach od 23 do 27 kwietnia gościć będziemy na WBBiB profesora Juliana Kinderlerera. Profesor Kinderlerer w latach 2006-2016 przewodniczył Europejskiej Grupie Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE). W czasie swego pobytu wygłosi 6 wykładów, za które studenci i doktoranci WBBiB mogą otrzymać 1 punkt ECTS. Profesor Kinderlerer przyjeżdża do Krakowa na zaproszenie dr. Gregora Beckera z Zakładu Biofizyki.
Zespół dr. Wojciecha Strzałki we współpracy z naukowcami z Kyushu University zidentyfikował przy pomocy techniki SELEX sekwencję DNA (aptamer) wiążącą się do białka PCNA i hamującą aktywność polimeraz DNA typu δ oraz ε. Mechanizm blokowania replikacji DNA zależny od PCNA i aptameru anty-PCNA może być potencjalnie zastosowany w terapii przeciwnowotworowej do zahamowania podziałów komórkowych.
W nadchodzącym miesiącu na zaproszenie Zakładu Biotechnologii Medycznej z gościnną wizytą przebywać będzie na WBBiB prof. Andrew Newby z Uniwersytetu w Bristolu, specjalista w dziedzinie biologii naczyń krwionośnych. W dniach od 8 do 17 maja profesor Newby wygłosi serię wykładów pod wspólnym tytułem „Choroby układu krążenia: nowe strategie badawcze i kliniczne”.

Najbliższe wydarzenia