Aktualności

Nowe granty z NCN

15 lutego na stronach NCN zostały opublikowane wyniki konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9 oraz MAESTRO 9. Środki na badania w ramach trzech spośród w/w programów uzyskali: dr Maja Sochalska z Zakładu Mikrobiologii, dr Patrycja Kwiecińska z Zakładu Immunologii, dr Katarzyny Miękus z Zakładu Biochemii Ogólnej oraz prof. Witold Korytowski z Zakładu Biofizyki
Do 1 marca 2018 r. młodzi (do 35 roku życia) pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni (asystenci i adiunkci) oraz doktoranci WBBiB mogą zgłaszać wnioski o przyznanie finansowania na prowadzenie własnych projektów badawczych. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej WBBiB w części „Badania, Projekty, Publikacje”. Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie ds. ogólnych.
W styczniu ruszył cykl zimowo-wiosennych wykładów organizowanych przez WBBiB dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 17.30 w Auli (P0.1.1). Kolejny wykład, pt. „Grupy krwi – historia odkrycia i znaczenie w medycynie” wygłosi 6 marca dr Monika Bzowska z Zakładu Biochemii Komórki
Laureatami 12. edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców zostali dr Martyna Krzykawska-Serda z Zakładu Biofizyki oraz dr Aleksander Grabiec z Zakładu Mikrobiologii. Jedenastu studentów oraz jeden doktorant WBBiB uzyskało stypendia Ministra za wyniki w nauce.

Najbliższe wydarzenia