Informacja dla użytkowników

Niniejsza część strony internetowej przeznaczona jest do użytku wewnętrzego Pracowników WBBiB.
W związku z powyższym, niektóre z zawartych tutaj treści (część Formularzy, Rezerwacja komputerów, Rejestracja wniosków grantowych, Rejestracja umów grantowych) są dostępne jedynie po zalogowaniu do portalu UJ.